Odpadové hospodárstvo
Stavebná činnosť
Výrobná činnosť
Ťažba štrkopieskov

Výrobná činnosť

V roku 2003 sa naša spoločnosť rozhodla expandovať do oblasti výroby betónových tvárnic vybudovaním nového, plne automatizovaného závodu na výrobu tenkostenných vibrolisovaných tvárnic v Oľdzi. Výstavba závodu bola ukončená a skúšobná produkcia zahájená v r. 2006. po následnej kolaudácii v januári 2007 zahájila naša spoločnosť výrobu a predaj tenkostenných vibrolisovaných betónových tvárnic pod chránenou obchodnou značkou EASYBLOK.

Murovací systém z tenkostenných vibrolisovaných betónových tvárnic v kombinácii s izolačným vrstvami, predstavuje u nás zatiaľ málo používanú konštrukciu a koncepciu stavby domu. Hodnota vstupov pre výrobu je minimálna, nakoľko materiál na výrobu vzniká v podstate ako vedľajší produkt pri ostatných činnostiach spoločnosti. Tvárnice obrátené dnom navrch umožňujú jednoduché murovanie nanášaním spojovacej malty na súvislú plochu bez straty murovacej zmesy alebo nutnosti vylievať tvárnice betónom. Obvodová stena sa doplní o tepelnoizolačnú vrstvu. Easyblok naviac umožňuje, ako jediný murovací materiál umiestnenie izolácie nie len z vonkajšej, ale aj z vnútornej strany obvodovej steny. Izolačný sendvičový komplex nalepený z vnútornej strany obvodových múrov súčasne tvorí povrchovú úpravu stien.

Prevádzka je plnoautomatizovaná, dokážu ju zabezpečiť dvaja zamestnanci.

Konkurenčnou výhodou výroby tenkostenných vibrolisovaných betónových tvárnic je skutočnosť, že základný výrobný materiál štrk sa môže ťažiť s minimálnymi vstupnými nákladmi, nakoľko štrkovňa sa nachádza v susedstve výrobného závodu a prepravné náklady budú minimálne.