Odpadové hospodárstvo
Stavebná činnosť
Výrobná činnosť
Ťažba štrkopieskov

Ťažba štrkopieskov a kameniva

Naša spoločnosť disponuje banským oprávnením na povrchovú povrchovú ťažbu štrku, ktorá môže byť realizovaná takmer celý rok a je možné štrk ponúkať na predaj aj iným stavebným spoločnostiam za konkurencie schopnú cenu.