Odpadové hospodárstvo
Stavebná činnosť
Výrobná činnosť
Ťažba štrkopieskov

Stavebná činnosť - zemné práce, príprava podložia pre zakladanie stavieb a búracie práce

Táto oblasť našej podnikateľskej aktivity je zameraná na:

  • búracie práce a výkopy
  • príprava podložia na zakladanie stavieb
  • zneškodňovanie stavebných odpadov a výkopových zemín
  • odstraňovanie environmentálnych záťaží v rámci stavieb
  • rekultiváciu území určených na stavby