Odpadové hospodárstvo
Stavebná činnosť
Výrobná činnosť
Ťažba štrkopieskov

Referencie

Názov zákazky Investor Objem zakázky Termín realizácie Predmet a objem prác
Slovnaft EFPA Stavos, a.s. 3 250 000 1997 búracie práce a výkopy
dcérska spoločnosť Slovnaftu príprava podložia pre zakladanie na ploche cca 6 ha
zneškodnenie stavebných odpadov a výkopových zemín v rozsahu cca 90 000 ton nebezpečných odpadov v rozsahu cca 45 000 ton
Volkswagen Bratislava ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o. 9 420 000 1997-2001 výkopy, zemné a búracie práce, príprava podložia pre zakladanie výrobných hál na celkovej ploche 30 ha, objem zemných prác cca 270 000 m3
Skanska, a.s. zneškodnenie odpadov v rozsahu cca 45 000 ton (Lakovňa, Montážna Hala, zvarovňa a ďalšie)
Priemyselný park Lozorno ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o. 1 860 000 2001-2003 odlesňovanie a hrubé terénne úpravy v piesčitom teréne
zemné práce pozostávajúce z výkopov pre zakladanie objektov a technické siete
HTÚ Peugeot Trnava Štát SR 4 850 000 príprava podložia pre zakladanie a pre komunikácie a spevnené plochy
Peugeot Trnava ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o. 2 360 000 hrubé terénne úpravy v rámci prípravy staveniska financovanej zo štátneho rozpočtu pozostávajúce z odhumusovania a vyrovnania terénu na požadovanú nivelitu, príprava podložia
(Združenie Buyg, ZIPP) 1 162 000 2003-2004 zemné práce, t.j. výkopy a príprava podložia pre zakladania objektov a pre komunikácie a spevnené plochy - lisovňa
Dodávateľský park pre PSA, Zavar I. a II. etapa ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o. 2 220 000 2004-2005
Polypropylén Slovnaft - Linde Linde, a.s. 2005
Digital Center - I. etapa
Golfové ihrisko Bernolákovo 797 000 2007 18 jamkové ihrisko s veľmi členitou koncepciou terénu a vodných plôch vyžadujúcou náročnú a presnú prácu strojníkov a kontinuálnu spoluprácu s projektantom ihriska
EUROVEA - International Trade Center Bratislava Bilfinger Berger, a.s. 3 620 000 2006-2008 prípravné a zemné práce v objeme viac ako 600 000 m3
vybudovanie protipovodňovej hrádze v objeme cca 40 000 m3 na brehu Dunaja
Strabag - koncernová centrála Strabag, a.s. 2008 hĺbka výkopu cca 10 m pod terénom v ílovo štrkovom prostredí
objem cca 35 000 m3
náročná koordinácia s výstavbou milánskej steny a s realizáciou cca 80 vrtov pre systém vykurovania objektu tepelnými čerpadlami
Odstránenie kalových polí v Bošanoch Bilfinger Berger, a.s. 1 700 000 príprava staveniska pre zariadenia na výrobu bioplynu
Volkswagen Bratislava VW Bratislava a.s. 1 750 000 2012 búracie práce cca 4 ha betónových a prefabrikovaných hál
Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov TSS GRADE, a.s. 2013-2015 dodávky prírodného drveného kameniva do železničného zvršku
I/65 Kremnica - Kremnické Bane HASTRA s.r.o. 2016-2017 oprava cestnej infraštruktúry
Hrubé terénne úpravy pre Strategický priemyselný park Nitra BURUNDY s.r.o. 2016 zabezpečenie dopravy z kameňolonu na stavbu
Príprava strategického parku Nitra - Protihlukové steny DSC, a.s. 2017-2018 realizácia protihlukovej zábrany v Priemyselnom parku NITRA
Príprava strategického parku Nitra - Protihlukové steny BAUER SPEZIALTIEFBAU Gesellschaft m.b.H. 2017 realizácia protihlukovej zábrany v Priemyselnom parku NITRA
Realizácia - betónových pilotov IN VEST s.r.o. 2017-2018 dodávka oceľových armatúr, dodávka betónovej zmesi