Odpadové hospodárstvo
Stavebná činnosť
Výrobná činnosť
Ťažba štrkopieskov

Odpadové hospodárstvo - životné prostredie

V oblasti odpadového hospodárstva/životného prostredia sa naša spoločnosť špecializuje na:

 • uplatňovanie existujúcich patentov v rámci EÚ a mimo nej
 • postupy zneškodňovania odpadov
 • logistický program a riešenia v súvislosti s odvozom a zberom odpadu
 • vývoj a výstavba zariadení na úpravu odpadu
  • zariadenia na termické zhodnocovanie odpadov
  • zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu odpadov pre komunálny a priemyselný odpad
  • prepravné stanice
  • výstavba skládok
  • úprava priemyselnej vody
  (výstavbu zariadení zabezpečujeme v súčasnosti i v spolupráci so spoločnosťou Köllemann GmbH, resp. s inými spojenými podnikmi)
 • vývoj a uplatňovanie postupu na stabilizáciu, resp. imobilizáciu kontaminovaných kalov rôznymi látkami na ich úpravu
 • realizácia komplexných opatrení na sanáciu kontaminovaných oblastí
 • vývoj rôznych postupov na úpravu kontaminovaných minerálov a odstraňovanie škodlivých látok z nich

Naša spoločnosť disponuje povoleniami, ktoré sú požadované v Slovenskej republike (ale napr. aj v Nemecku) v zmysle Zákona o nakladaní s odpadmi, aby sme mohli v širšom meradle pôsobiť aj na trhoch EÚ a mimo nej. Týmto spôsobom sme schopní ponúknuť rozsiahle právne a technické služby aj našim zahraničným klientom pri zneškodňovaní odpadov v rámci EÚ aj mimo EÚ.

Počas vývoja obchodných aktivít našej spoločnosti v priebehu predchádzajúcich rokov došlo k vytvoreniu ďalších ťažísk a aktivít, ako je napríklad:

 • prevádzka biologických zariadení na úpravu pôdneho materiálu v Rakúsku
 • prevádzka zariadenia na imobilizáciu materiálu v Manchestri/Anglicko
 • prevádzka rôznych environmentálnych zariadení v Anglicku, Rakúsku a Taliansku
 • vývoj postupov na úpravu organického, minerálneho a kontaminovaného materiálu

Vývoj postupov likvidácie a logistiky sa v nedávnej minulosti stal významnou súčasťou našej obchodnej činnosti. V tejto súvislosti by sme chceli poukázať o. i. na relevantné skúsenosti v sektore zneškodňovania komunálnych odpadov (odpady z domácností a priemyselný odpad podobný odpadom z domácností).

V spolupráci so spoločnosťou MAG GmbH od augusta roku 2008 dovážame odpad z domácnosti z oblasti Neapolu v Taliansku na plánované zneškodnenie v zariadeniach na termické zhodnocovanie odpadov v Nemecku.

Objednávateľom bola Talianska republika zastúpená osobitným komisárom dosadeným vládou. Partnerom pri zneškodňovaní odpadu bolo 8 verejnoprávnych podnikov v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.

Počas ďalších rokov sa nám týmto spôsobom podarilo vytvoriť rozrastajúcu sa sieť, ktorá spája aj výrobcov technológie na úpravu odpadu. V roku 2008 naša partnerská spoločnosť MAG GmbH nadobudla spoločnosť Köllemann GmbH, ktorá disponuje dlhoročnými referenciami v súvislosti s výstavbou zariadení na úpravu odpadov. Toto spojenie siaha až po možnosť realizácie kompletných zariadení na zneškodňovanie odpadov v oblasti mechanickej, chemickej a termickej úpravy odpadov. Týmto spôsobom sme schopní ponúknuť komplexné zneškodňovanie najrôznejších druhov odpadov (t.j. nielen minerálnych) priamo na mieste prostredníctvom budovania nových zariadení, ako aj externe v existujúcich zariadeniach.

Spoločne s našimi partnermi máme pracoviská v mestách:

 • Schwadorf / Rakúsko
 • Vicenza / Taliansko
 • Manchester / Anglicko

Dokumenty: