Odpadové hospodárstvo
Stavebná činnosť
Výrobná činnosť
Ťažba štrkopieskov

Kontakt

SKLÁDKY a ODPADY - HD s. r. o.
Hlavná 230/A
Jarok 951 48

IČO: 34122303
IČ DPH: SK2020369890

OS Nitra, Oddiel: Sro, Vl.č. 46465/N
ZI: 16 600,00 €
SI: 16 600,00 €

info@saohd.sk

Podporujeme

Golf klub Bojnice