Odpadové hospodárstvo
Stavebná činnosť
Výrobná činnosť
Ťažba štrkopieskov

O nás

Spoločnosť SKLÁDKY a ODPADY - HD s. r. o. od svojho vzniku v r. 1995 získala množstvo skúseností predovšetkým v týchto oblastiach:

 • Zemné práce a príprava podložia pre zakladanie stavieb
 • Búracie práce
 • Ťažba štrkopieskov a kameniva
 • Recyklácia a biodegradácia odpadov
 • Zneškodňovanie odpadov
 • Kompostovanie a výroba záhradníckych substrátov
 • Rekultivačné práce

Súčasné aktivity spoločnosti možno pre zjednodušenie kumulovať do nasledovných oblastí:

 • Odpadové hospodárstvo / životné prostredie
 • Stavebná činnosť / Zemné práce, príprava podložia pre zakladanie stavieb a búracie práce
 • Výrobná činnosť
 • Ťažba štrkopieskov a kameniva

Uvedené činnosti na seba nadväzujú a nadbytočný, alebo odpadový materiál, predstavujúci výstup pri zemných prácach a búracích činnostiach tvorí vstup pre recykláciu odpadov a ich následné využitie v stavebnej činnosti, alebo pre výrobu záhradníckych substrátov a zemín vhodných na rekultivácie.


Sme držiteľmi ISO certifikátov: